MENU Košík Účet Hľadať

Ochrana súkromia

Ako pracujeme s vašimi údajmi?

 • Prevádzkovateľom internetového obchodu www.vitalfactory.sk je spoločnosť Neo Group s.r.o., Landererova 8, 811 09 Bratislava, IČO: 46050949 - kontakty
 • Dodržiavame platné predpisy a zákony pri spracúvaní a nakladaní s informáciami o vás.
 • Dáta ukladáme bezpečne v zabezpečenej databáze. Komunikácia medzi vašim prehliadačom a internetovým obchodom prebieha cez šifrované spojenie (protokol HTTPS), takže údaje počas prenosu neuniknú.
 • Údaje neposkytujeme tretím stranám, nikde ich nezverejňujeme a nesprístupňujeme. Jedinú výnimku tvoria spoločnosti, ktorým údaje musíme poskytnúť pre vybavenie vašej objednávky (prepravcovia), chod spoločnosti (účtovníctvo) a chod nášho webu (analytické a marketingové nástroje).
 • Informácie môžete kedykoľvek zmeniť alebo vymazať po prihlásení sa do svojho účtu. Prípadne nás môžete kontaktovať a radi vám s tým pomôžeme.
 • Nespracúvame a neukladáme údaje o platobných kartách. Každá platba kartou prebieha na stránke platobnej brány banky a to aj v prípade zapamätania karty. My sa k údajom o platobnej karte alebo vašom účte nikdy nedostaneme.

Údaje na vybavenie objednávky

Aby sme vedeli vybaviť vaše objednávky, potrebujeme poznať základné informácie o vás. Právnym základom na spracúvanie týchto osobných údajov je plnenie zmluvy (vybavenie objednávky) a plnenie našich zákonných povinností (účtovníctvo, kontrola štátnymi orgánmi a pod.). Údaje využívame na vybavenie objednávky, komunikáciu s vami ohľadom vybavovania objednávok a pri reklamáciách. V internetovom obchode nezadávate žiadne údaje, ktoré by sa týkali peňazí na vašom účte. Platba kartou prebieha na zabezpečenej platobnej bráne banky a my k údajom o karte nemáme prístup. Funkcia zapamätať kartu používa označenie, ktoré vie spojiť s konkrétnou platobnou kartou len banka. My číslo karty nikdy nevidíme.

Pri vytváraní objednávky je potrebné poskytnúť nasledovné údaje:

 • meno a priezvisko, presná adresa vrátane krajiny (doručovacia adresa)
 • e-mailová adresa (slúži na identifikáciu v systéme a komunikáciu ohľadom objednávky)
 • telefónne číslo (slúži na komunikáciu ohľadom objednávky - prepravné spoločnosti bez tel. čísla zásielku nedoručia)
 • nepovinne ďalšie adresy (fakturačná adresa)
 • nepovinne IČO, DIČ, IČ DPH (platí len pre firmy alebo živnostníkov)

Údaje na vytvorenie účtu

Na vytvorenie účtu sú povinné údaje používateľské meno a e-mailová adresa. Tieto údaje použijeme na vytvorenie záznamu v databáze a na komunikáciu s vami a budeme ich spracúvať až do odobrania súhlasu (zrušenie účtu). Právnym základom na spracúvanie je súhlas, ktorý nám môžete udeliť pri registrácii.

Dobrovoľne nám môžete poskytnúť aj ďalšie údaje (fotografia, dátum narodenia, adresy na doručenie a fakturačné adresy, telefónne číslo). Fotografia bude použitá pri recenziách produktov, ktoré napíšete. Na základe dátumu narodenia vám môžeme poslať narodeninový darček :). Tiež uchovávame recenzie, ktoré k produktom ako registrovaný používateľ napíšete.

Údaje o svojom účte môžete kedykoľvek po prihlásení zmeniť (Môj účet - Upraviť). Samotný účet môžete kedykoľvek zrušiť (Môj účet - Upraviť - Zrušiť účet). Po zrušení účtu budú používateľské meno a e-mailová adresa vyhradené a už ich viac nebude možné použiť. Vami vytvorený obsah bude vymazaný.

Údaje pre zasielanie noviniek (newsletter) a zapojenie sa do súťaží

Ak sa rozhodnete udeliť nám súhlas na spracúvanie vašej e-mailovej adresy, môžeme vám e-mailom posielať informácie o novinkách, zľavách, špeciálnych ponukách a podobne. Právnym základom je súhlas, ktorý udelíte kliknutím na tlačítko v potvrdzovacej správe zaslanej po prihlásení na odber newsletteru. Ak sa zapojíte do súťaže alebo prieskumu, uchovávame vaše údaje, ako napríklad meno, e-mail a kontaktné údaje. Tieto údaje spracúvame do odbrania súhlasu (odhlásenie sa z odberu newsletterov).

Štatistické údaje o využívaní webu a služieb

Pri prezeraní webu, nakupovaní a využívaní našich služieb získavame údaje o vašich interakciách s naším webom. Ide napríklad o informácie o tom, kedy pristupujete na web, čo vyhľadávate, aké stránky prezeráte, kedy sa registrujete a kedy sa prihlasujete do svojho účtu. Získavame aj údaje o zariadeniach, ktoré používate na pristupovanie na náš web (IP adresa, nastavenia prehliadača, operačný systém, odkiaľ ste prišli, cookies). Právnym základom pre spracúvanie týchto údajov je náš oprávnený záujem, aby sme vám mohli poskytovať kvalitné služby, personalizované ponuky a marketing. Pri týchto údajoch dbáme na to, aby ich spracúvanie nepredstavovalo neprimeraný zásah do vašich práv. Údaje uchovávame, pokiaľ trvá dôvod ich spracúvania.

Sprístupňovanie údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme iným subjektom. Výnimku tvoria organizácie, s ktorými spolupracujeme na vybavovaní vašich objednávok, prevádzkovaní webu, analytike a marketingu. Všetky sú popísané nižšie.

Vybavenie objednávky

Vaše osobné údaje sprístupňujeme doručovateľským spoločnostiam pre potreby vybavenia vašej objednávky. Podľa vašej voľby spôsobu doručenia objednávky môže ísť o jednu zo spoločností uvedených v zozname.

 • Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S
 • GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec, IČO: 36624942, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č.9084/S
 • NEOSHIP s.r.o., Miestneho priemyslu 1247, Námestovo 029 01, IČO: 50 286 820, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro Vložka 65476/L
 • IN TIME, s.r.o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31342621, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel Sro, Vložka č. 4376/B
 • Slovak Parcel Service s.r.o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31329217, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro Vložka č. 3215/B

Prevádzka webu, analytika, marketing

Na prevádzku webu, odosielanie e-mailov, analytiku a marekting využívame služby iných spoločností. Týmto spravidla vaše údaje neposkytujeme priamo. Môžu k ním však mať prístup z princípu fungovania poskytovaných služieb (napr. e-mail pri odosielaní e-mailov).

 • WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Česká republika
 • Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko
 • Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írsko
 • Mailgun Technologies, Inc. 535 Mission St. San Francisco, CA 94105, Spojené štáty americké
 • Lead Media s.r.o., Karpatská 6, 811 05 Bratislava, IČO: 47726601

Prenos údajov do tretích krajín

Osobné údaje do tretích krajín neprenášame. Pri poskytovaní našich služieb však spolupracujeme so spoločnosťami (uvedené vyššie), ktoré údaje prenášajú aj do tretích krajín (hlavne Spojené štáty americké). Spoločnosti, s ktorými spolupracujeme, sú certifikované a dodržiavajú pravidlá EU-US Privacy Shield. Vaše osobné údaje sú teda dostatočne chránené.

Vaše práva

Keďže spracúvame vaše osobné údaje, môžete využiť vaše práva vyplývajúce z tejto skutočnosti. Žiadosti spojené s uplatňovaním vašich práv nám môžete poslať e-mailom alebo poštou (kontakty nájdete tu). V žiadosti je potrebné uviesť vaše osobné údaje (meno a priezvisko, e-mailová adresa alebo adresa bydliska), aby sme mohli overiť, že máte oprávnenie podať žiadosť k týmto údajom. O vybavení vašej žiadosti vás budeme informovať do 30 dní od jej prijatia. Pri komplikovaných prípadoch sa môže lehota predĺžiť na 60 dní.

Právo na prístup k údajom

Máte právo požiadať o informáciu o tom, či o vás spracúvame osobné údaje. Ak spracúvame, tak vám poskytneme tiež informáciu o tom, aké údaje spracúvame, za akým účelom, komu boli poskytnuté, či boli prenesné do tretej krajiny a ako dlho ich budeme uchovávať.

Právo na opravu

Máte právo požiadať o opravu údajov. Opravu vašich osobných údajov môžete vykonať aj sami po prihlásení do vášho účtu. V prípade akýchkoľvek problémov vám s tým radi pomôžeme.

Právo na zabudnutie

Máte právo na zabudnutie (vymazanie) uchovávaných údajov v prípade splnenia podmienok a ak sa neuplatňujú výnimky vyplývajúce zo zákona. Podmienkami uplatnenia tohto práva sú:

 • odvolanie súhlasu na spracúvanie osobných údajov (ak neexistuje iný právny základ na ich spracúvanie)
 • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získavali
 • namietnutie spracúvania na základe oprávneného zájmu alebo namietnutie spracúvania za účelom priameho marketingu
 • spracúvanie osobných údajov bolo nezákonné

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo požiadať o obmedzenia spracúvania vašich osobných údajov. O obmedzenie spracúvania môžete požiadať ak sa domnievate, že spracúvame nesprávne osobné údaje o vás a to až do doby overenia správnosti. Ďalej o obmedzenie môžete požiadať ak už vaše osobné údaje nepotrebujeme na účely spracúvania, no sú potrebné na účely preukázania, uplatňovania alebo obhajovanie vašich právnych nárokov. V prípade namietnutia spracúvania vašich osobných údajov môžete požiadať o obmedzenia ich spracúvania do dobry overenia, či oprávnený záujem na spracúvanie prevažuje nad vašim oprávneným dôvodom. Požiadať o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov môžete aj ak boli tieto spracúvané nezákonne a vy sa namiesto zabudntia rozhodnete žiadať obmedzenie ich spracúvania.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo požiadať o prenos vašich osobných údajov, ktoré spracúvame automatizovanými prostriedkami na základe súhlasu a/alebo zmluvy. Tieto vám poskytneme v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Ak si prajete údaje preniesť inej osobe a je to technicky možné, prenesieme ich priamo k zvolenej osobe (prevádzkovateľovi).

Právo namietať spracúvanie

Máte právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov na základe nášho oprávneného záujmu a tiež profilovanie založené na našom oprávnenom záujme. Rovnako máte právo namietať spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu.

Sťažnosti a orgán dozoru

Ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov prebieha v rozpore s platnými právnymi predpismi, môžete sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky - kontakt.

Cookies

Súbory cookie
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Čo sú súbory cookie?
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?
Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

Ako kontrolovať súbory cookie
Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org.  Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie
Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v úvodnom nastavení.

Kontakty

Ak by ste mali akékoľvek otázky ohľadom vašich osobných údajov a ich spracúvania, neváhajte sa na nás obrátiť. Naše kontakty nájdete tu.

Dostávajte info o novinkách a zľavách